2.9.13

Burglary - Byrgleriaeth

Very sad to inform you that some laptop computers were taken last night in a burglary here at Ysgol Kingsland.  We have CCTV footage and the police have been gathering forensic evidence.    Sadly, it's our children who will miss out on the absence of these resources.  Here's a picture of some of them using laptops some months back.  Anybody with any information should contact North Wales Police on 101.


Trist iawn dweud fod rhai o liniaduron yr ysgol wedi cael eu cymryd mewn byrgleriaeth neithiwr yma yn Ysgol Kingsland.  Mae gennym luniau CCTV ac mae'r heddlu wedi bod yn hel tystiolaeth.  Yn anffodus y plant bydd yn methu allan heb yr adnoddau yma.  Dyma lun o rai ohonynt yn defnyddio gliniaduron rhai misoedd yn ol.  Rydym yn annog unrhyw berson efo wybodaeth i gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.


No comments: