30.9.13

Bore Goffi - MacMillan - Coffee Morning

Thank you to all those who took part in Kingsland's contribution to MacMillan's World's Biggest Coffee Morning, and thank you to the members of the School Council for organising the event.

Diolch i bawb wnaeth cymryd rhan yng nghyfraniad Kingsland i'r "World's Biggest Coffee Morning" er mwyn codi arian ar gyfer MacMillan, a diolch i aelodau'r Cyngor Ysgol am drefnu'r digwyddiad.


No comments: