30.9.13

Blasu Bwyd - Tasting Food

Year 1 have been learning about the senses in their Science lessons with Mrs Bidwell.  Here they are tasting different foods.  There are more pictures in the Year 1 album here.

Mae Blwyddyn 1 wedi bod yn dysgu am eu synhwyrau yn eu gwersi Gwyddoniaeth gyda Mrs Bidwell.  Dyma nhw yn blasu bwydydd gwahanol.  May o luniau yn yr albwm Blwyddyn 1 yma.  


No comments: