6.9.13

Afalau Kingsland Apples

Our apple tree has produced fruit for the first time since it was planted three years ago!  Do any of our past-pupils remember planting the trees I wonder?  Lots of vegetables were harvested this morning which will all be used to add to the school dinner menu!

Mae ein coeden afalau wedi cynhyrchu ffrwyth am y tro gyntaf ers iddo gael ei blannu tair blynedd yn ôl!  Tybed os ydi rhai o'n cyn-ddisgyblion yn cofio plannu'r coed?  Rydym wedi hel llwyth o lysiau o'r ardd fore 'ma ac mi fyddant yn cael eu hychwanegu i'r opsiynau ar fwydlen yr ysgol!


No comments: