14.7.13

Wylfa

Mrs Hood's class visited Wylfa recently to take part in a workshop on light.

Aeth Dosbarth Mrs Hood i Wylfa yn ddiweddar i gymryd rhan mewn gweithdu ar oleuni.


No comments: