12.7.13

Thema Môr Ladron - Pirate ThemeMrs Williams' class has been studying the seaside this term.  Today was pirate day with plenty of activities going on in the sunshine!

Mae Dosbarth Mrs Williams wedi bod yn astudio glan y môr yn ddiweddar.  Roedd hi'n ddiwrnod mor ladron heddiw, gyda nifer o weithgareddau yn mynd ymlaen yn yr haul!

No comments: