2.7.13

Offerynnau - Instruments


Mrs Owen's class have made musical instruments at home to go with their current science theme.

Mae dosbarth Mrs Owen wedi gwneud offerynnau cerdd i gyd-fynd a'r thema gwyddoniaeth.
No comments: