14.7.13

Cinio Capten Jac - Captain Jack's Dinner

When our cook heard that Mrs Williams' class was having a pirate themed day, she saw the chance to extend the theme to the canteen - we had a very tasty dinner! Thank you to all the staff for another fun day which encourages children to enjoy school dinner.

Pan glywodd y gogyddes fod dosbarth Mrs Williams yn cael diwrnod thema mor ladron, gwelodd hi'r cyfle i ymestyn  y thema i'r ffreutur - cawsom fwyd blasus iawn!  Diolch i'r holl staff am ddiwrnod arall o hwyl sydd yn ysgogi'r plant i fwynhau cinio ysgol.


No comments: