19.6.13

Môr Ladron - Pirates

Mrs Williams' class has a pirates theme at present.  Here are the children writing instructions for Beebot, play acting in the pirate ship and using the class laptops.  

Mae gan ddosbarth Mrs Williams thema mor ladron ar hyn o bryd.  Dyma rhai o'r plant yn ysgrifennu cyfarwyddiadau ar gyfer Beebot, yn chwarae rôl yn y llong ac yn defnyddio gliniaduron y dosbarth. 


No comments: