15.6.13

Garddio - Gardening

Some of the Reception children went down to the school garden with Mrs Gaff yesterday.

Aeth rhai o blant y Derbyn i lawr i'r ardd efo Mrs Gaff ddoe.


No comments: