3.6.13

Cwrs Golff - Mini Golf

Ysgol Kingsland's mini golf cousre is now open!  The junior children will all have a chance to use the course in the coming weeks, and we hope that the children of Kingsland will enjoy using it for years to come!

Mae cwrs golff Ysgol Kingsland wedi agor!  Bydd plant yr adran iau i gyd yn cael cyfle i fynd arno dros yr wythnosau nesaf, a gobeithiwn bydd plant Kingsland yn mwynhau ei ddefnyddio am flynyddoedd i ddod! 


No comments: