19.6.13

Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

Wednesdays are Play Rangers days in Ysgol Kingsland, when the children have access to the store of old junk that we keep to encourage creative play.

Mae Dydd Mercher yn ddiwrnod Ceidwaid Chwarae yn Ysgol Kingsland, pan rydym yn hybu chwarae creadigol trwy roi mynediad i'r plant i storfa o hen adnoddau. 


  No comments: