30.5.13

Hindwiaieth - Hinduism

Mr Pawson's class have been studying Hinduism this year.  Here they are sampling food which is traditionally served up to celebrate Hindu festivals.

Mae dosbarth Mr Pawson wedi bod yn astudio Hindwiaeth eleni.  Dyma nhw yn samplo bwyd sydd yn cael ei fwynhau mewn dathliadau Hindwaidd.

No comments: