11.5.13

Ffair Wanwyn - Spring Fair


Thank you for supporting today's spring fair - we raised over £1250.  More pictures here.

Diolch am gefnogi'r ffair wanwyn heddiw - fe wnaethom godi dros £1250.  Mwy o luniau yma.


No comments: