25.5.13

Celf - Art


 Recently, Mrs Owen's class took part in the Gwynedd Archaeology Trust - Anglesey's Standing Stones Project.  Year 4's  work is currently exhibited at the Holyhead Library.  Thank you Sadie and Julie for the opportunity and your hard work.

Cafodd dosbarth Mrs Owen y fraint o fod yn rhan o brosiect Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd - Meini Hirion Mon.  Mae ffrwyth llafur disgyblion Blwyddyn 4 i'w weld ar hyn o bryd yn Llyfrgell Caergybi.  Diolch i Sadie a Julie am y cyfle a'u gwaith caled.
No comments: