30.4.13

Bike It

Today was a Bike It day in Ysgol Kingsland.  Children were encouraged to ride bikes and scooters to school, and took part in activities on the school yard.  More pictures here.

Roedd heddiw yn ddiwrnod 'Bike It' yn Ysgol Kingsland.  Cafodd plant eu hannog i reidio beic i'r ysgol, a chawsant weithgareddau ar fuarth yr ysgol.  Mwy o luniau yma.
29.4.13

Chwarae Rol - Role Play

Mrs Williams' children discussing appropriate vocabulary for the role play area...

Plant Mrs Williams yn trafod geirfa addas ar gyfer yr adran chwarae rol...
22.4.13

Planhigion - Plants

Mrs Williams' class went out in the sunshine on Friday to record the different types of plants on the school grounds.

Aeth Dosbarth Mrs Williams allan i'r haul Dydd Gwener i gofnodi'r planhigion gwahanol ar dir yr ysgol.
Garddio - Gardening

We've added more pictures to the gardening album...

Rydym wedi ychwanegu lluniau i'r albwm garddio...


13.4.13

Cystadleuaeth Tesco - Tesco Competiton

Well done to this Year 3 girl for winning the recent Easter competition at Tesco. Da iawn chdi!!

Llongyfarchiadau i'r ferch yma o Flwyddyn 3 am ennill y gystadleuaeth Pasg yn Tesco.  Da iawn chdi!!


8.4.13

Cwrs Awyr Agored - Outdoor Education Course

Here's the first batch of pictures from the Anglesey Adventures outdoor education course. Click here to see more.

Dyma'r casgliad gyntaf o luniau o gwrs awyr agored Anglesey Adventures. Cliciwch yma i weld mwy.Amser Chwarae - Playtime

We've added three more pictures to our playtime album.

Rydym wedi ychwanegu tri llun arall i'n halbwm amser chwarae.