2.3.13

Zimbabwe

The school council bought some wind-up torches for schools and orphanages in Zimbabwe where the electricity supply is unreliable.  This letter arrived yesterday.

Fe wnaeth y cyngor ysgol prynu flachlampau ar gyfer ysgolion ac amddifatai yn Zimbabwe gan fod y cyflenwad trydan yn annibynadwy yno.  Daeth y llythyr yma yn y post ddoe. 


No comments: