2.3.13

Teisennau Radell - Welsh Cakes


Year 5 and 6 made some Welsh Cakes yesterday to celebrate St David's Day.  We ate them warm with butter - they were delicious!

Fe wnaeth Blwyddyn 5 a 6 gwneud teisennau radell ddoe i ddathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant.  Roeddynt yn blasu'n arbennig yn gynnes gyda menyn!  

No comments: