22.3.13

Naid Noddedig - Sponsored Bounce


Today's sponsored bounce raised over £1400 for the school (and counting).  Thank you to everyone who supported us for your wonderful fundraising efforts, and thanks too to the Barclays Bank staff for backing the event.

Mae'r naid noddedig heddiw wedi codi dros £1400 i'r ysgol hyd yn hyn.  Diolch yn fawr i bawb am eich ymdrechion arbennig i godi arian, a diolch hefyd i staff banc Barclays am gefnogi'r digwyddiad.
No comments: