1.3.13

Bwydlen Dewi Sant - St David's Day Menu

The kitchen staff prepared a special menu today to celebrate St David's Day: roasted Welsh lamb with gravy, roast potatoes, leeks and carrots.  Very tasty!!

Roedd staff y gegin wedi paratoi bwydlen arbennig heddiw i ddathlu Dydd Gwyl Dewi Sant: cig oen Cymreig wedi'i rostio gyda grefi, cennin, moron, a thatws rhost. Blasus iawn!!


No comments: