8.2.13

Te Parti Teigrod - Tiger Tea Party

The children of the reception class have been reading 'The Tiger Who Came To Tea'.  Here they are enjoying a tiger's tea party (with the help of one of the girls from Year 6!), where they enjoyed a feast of foodstuffs beginning with the letter 't'.

Mae plant y dosbarth derbyn wedi bod yn darllen 'The Tiger Who Came To Tea'.  Dyma nhw yn mwynhau te parti teigrod (gyda help un o enethod blwyddyn 6!), lle roeddynt yn cael mwynhau gwledd o fwydydd oedd yn dechrau efo'r llythyren 't'.
1 comment:

L.R. said...

I like the Tiger Costumes.