18.2.13

September Admissions Closing Date - Dyddiad Cau Mynediad Mis Medi

March 1st is the closing date for admissions for September's Nursery Class (for children who will be 3 September 1st 2013) and Reception class (for children who will be 4 on September 1st 2013).  There are only a few places left, therefore if you haven't returned your applications forms yet, please bring them in to school as soon as possible.  Please share this message with any parents in our catchment area.

Mawrth 1af yw'r dyddiad cau ar gyfer mynediad i'n Dosbarth Meithrin (ar gyfer plant sydd yn 3 oed ar Fedi 1af 2013) a Dosbarth Derbyn (ar gyfer plant sydd yn 4 oed ar Fedi 1af 2013).  Dim ond ychydig o lefydd sydd ar ol, felly dychwelwch eich ffurflenni cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.  A fyddech cystal a rhannu'r neges hon gydag unrhyw riant yn ein dalgylch.

No comments: