26.2.13

Llythrennedd Cyfnod Sylfaen - Foundation Phase Literacy

No, the Foundation Phase is NOT all about playing!  Here are some of our Reception Class children picking out the letters to spell simple words in their literacy session today.

Na, NID chwarae yn unig yw'r Cyfnod Sylfaen!  Dyma rai o blant y Dosbarth Derbyn yn dewis llythrennau i sillafu geiriau syml yn eu sesiwn llythrennedd heddiw.No comments: