21.2.13

Gweithdy BAE Workshop

BAE Systems visited the school recently as part of the RAF's Education Programme designed to capture children's interest in engineering.

Daeth BAE Systems i'r ysgol yn ddiweddar fel rhan o Raglen Addysg y RAF er mwyn hybu diddordeb plant mewn gyrfaoedd peiriannu.No comments: