4.2.13

Cyfanswm Codi Arian - Fundraising Total

A grand total of £1418 was raised at Christmas time through ticket sales for the shows, calendar sales, sales of chutney and mince pies and a very well supported raffle.  This helped us to cover the cost of Christmas treats for the children and has also allowed us to plough on with our Mini Golf project.  Thank you for all your contributions.Codwyd y swm o £1418 ar ddiwedd y tymor diwethaf trwy werthu tocynnau i'r sioeau, gwerthu calendrau, siytni a mins peis, a hefyd trwy'r gefnogaeth anhygoel i'r raffl.  Mae hyn wedi ein helpu i dalu am weithgareddau Nadoligaidd i'r plant ac wedi ein galluogi i fwrw ymlaen gyda'r prosiect Mini Golff.  Diolch am eich cyfraniadau.


No comments: