8.2.13

Crempogau - Pancakes

It's a hard life for headteachers.  Mr Roberts had to eat five pancakes today in his role as Pancake Competition judge - one from each group in Mrs Williams' class.  Every group did well, but special congratulations to the members of 'Grŵp Coch'!

Mae bywyd pennaeth yn anodd.  Roedd rhaid i Mr Roberts bwyta pum crempog heddiw - un gan bob grŵp yn nosbarth Mrs Williams yn ei rôl fel beirniad y gystadleuaeth gwneud crempogau.  Llwyddodd bob grŵp, ond llongyfarchiadau arbennig i aelodau'r Grŵp Coch!

No comments: