30.1.13

Ty Mawr

Mrs Owen's class visited the Ty Mawr Standing Stone with the Gwynedd Archaeological Trust today and took part in art, history and mathematics activities.


Bu dosbarth Mrs Owen ar ymweliad a safle Maen Hir Ty Mawr gyda Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd heddiw i wneud gweithgareddau celf, hanes a mathemateg.No comments: