16.1.13

Mynediad Mis Medi - 2013 - September Admissions

Application forms for September 2013 admissions are now available from the school.  Applications are invited for our part-time Nursery Class for pupils who will be 3 years old on September 1st, and for our full time Reception Class for children who will be 4 years old on September 1st.  Forms can be returned to the school or directly to the Education Authority.  The Admissions Officer at Ynys Mon County Council is responsible for allocating school places.

Mae ffurflenni gais am fynediad i'r ysgol ym Mis Medi 2013 ar gael o'r ysgol nawr.  Gwahoddwn geisiadau i'r dosbarth Feithrin rhan amser ar gyfer plant bydd yn 3 oed ar Fedi'r 1af, ac i'r dosbarth Derbyn llawn amser i blant bydd yn 4 oed ar Fedi'r 1af.  Fe allwch ddychwelyd y ffurflenni i'r ysgol neu i'r Awdurdod Addysg.  Y Swyddog Mynediad yn y Cyngor Sir sydd yn gyfrifol am ddyrannu llefydd.

No comments: