23.1.13

Maen Hir - Standing Stone


Mrs Owen's class have begun a local history project about Holyhead's Tŷ Mawr standing stone.  Sadie from the Gwynedd Archaeological Trust will be working with the children...

Mae dosbarth Mrs Owen wedi cychwyn ar brosiect hanes lleol am faen hir Tŷ Mawr, Caergybi.  Bydd Sadie o Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd yn gweithio efo'r plant...


No comments: