11.1.13

Gwastraff - Waste

Year 5 and 6 have been investigating to find out which materials are biodegradable.

Mae Blwyddyn 5 a 6 wedi bod yn ymchwilio i weld pa ddefnyddiau sydd yn bioddiraddiadwy.


No comments: