15.1.13

Datblygiad Cudd - Mystery Development

Who can guess what the mystery development is on the school grounds?  The charity Groundwork are working hard to provide something new for the children...

Pwy sydd yn gallu dyfalu beth ydi'r datblygiad cudd ar dir yr ysgol?!  Mae'r elusen Groundwork yn gweithio'n galed i ddarparu rhywbeth newydd i'r plant...  
No comments: