20.1.13

Cau Ysgol - School Closure

Due to the amount of snow and ice on the school site Ysgol Kingsland will be closed on Monday, 21st.  Volunteers are welcome to assist in clearing pathways during the day tomorrow so that we can reopen on Tuesday.

Oherwydd bod gymaint o eira a rhew ar safle'r ysgol bydd Ysgol Kingsland ar gau yfory, Dydd Llun, 21ain. Mae croeso i unrhyw wirfoddolwyr helpu i glirio eira o'r llwybrau yfory er mwyn i'r ysgol ail-agor Dydd Mawrth.


No comments: