6.12.12

Papur - Paper

Here are some Year 4 children recycling paper.  After it has dried they will be able to write on it!


Dyma blant Blwyddyn 4 yn ailgylchu papur newydd.  Ar ôl iddo sychu byddant yn gallu ysgrifennu arno!

No comments: