20.12.12

Sioe Nadolig - Christmas Show

The last of our Christmas performances went down a treat tonight.  Click here to see a selection of photographs, with more to follow in the new year.

Roedd perfformiad olaf ein Sioe Nadolig yn llwyddiant mawr heno.  Cliciwch yma i weld detholiad o luniau, gyda mwy i ddilyn yn y flwyddyn newydd.
11.12.12

Derbyn - Reception

We've added more pictures to the Reception Class album, here.

Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i'r albwm Dosbarth Derbyn yma.
10.12.12

Disgo Dafydd John

We held a Christmas Disco for the Junior Department tonight.

Cawsom Ddisgo Nadolig i'r Adran Iau heno.Coginio - Cooking

Here are some of Mrs Williams' class making Christmas biscuits.

Dyma rhai o blant Mrs Williams yn gwneud bisgedi Nadoligaidd.  Operation Christmas Child

We received a thank you certificate from the organisers of Operation Christmas Child.

Cawsom dystysgrif gan drefnwyr Operation Christmas Child i ddiolch am ein cefnogaeth.


7.12.12

Cinio 'Dolig - Christmas DinnerDiogelwch - Safety

The nursery children learning about road safety today.

Plant y feithrin yn dysgu am ddiogelwch ar y ffyrdd heddiw.


Kingsland's Got Talent


Here are this year's winners of our annual competition!  Well done!

Dyma enillwyr ein cystadleuaeth flynyddol!  Da iawn chi!


Carolau Hyfrydle Carols


Carol singing at Hyfrydle Chapel last night.

Canu carolau yng Nghapel Hyfrydle neithiwr.


6.12.12

Papur - Paper

Here are some Year 4 children recycling paper.  After it has dried they will be able to write on it!


Dyma blant Blwyddyn 4 yn ailgylchu papur newydd.  Ar ôl iddo sychu byddant yn gallu ysgrifennu arno!