13.11.12

Urdd

It was nice to welcome Eryl, Anglesey's Development Officer, to take tonight's Urdd Club.  Here are the children enjoying games in the hall.

Roedd hi'n braf croesawu Eryl, Swyddog Datblygu Môn i gymryd Clwb yr Urdd heno.  Dyma'r plant yn mwynhau gemau yn y neuadd.No comments: