30.11.12

Tesco

Two children visited our local Tesco store to mark 21 years of their vouchers for schools initiative.  Mr Albert Owen MP presented them with gifts for the school.

Aeth dau o'n plant i Tesco Caergybi i ddathlu 21 mlynedd o'r fenter casglu tocynnau ar gyfer ysgolion.  Cyflwynodd Mr Albert Owen AS anrheg i'r ysgol.
No comments: