9.11.12

Round Table Caergybi A'r Cylch


Representatives from the local Round Table visited the school today and presented two cheques.  One to the boys who helped to make our entry for the Guy Fawkes competition, and one to buy a visualiser for Mrs Williams' class.  Thank you very much indeed!

Daeth cynrychiolwyr o Round Table Caergybi i'r ysgol heddiw i gyflwyno dau siec.  Un i'r bechgyn oedd wedi helpu creu ein model Guto Ffowc ar gyfer y gystadleuaeth ddiweddar, ac un ar gyfer prynu craffwr ar gyfer dadborthio Mrs Williams.  Diolch yn fawr iawn i chi!No comments: