7.11.12

Meithrin - Nursery

Here are some of Miss Thomas' children working hard on their number skills.  We have added more pictures to the nursery album here.  

Dyma rai o blant Miss Thomas yn gweithio'n galed ar eu sgiliau rhif.  Rydym wedi ychwanegu mwy o luniau i albwm y feithrin yma.No comments: