7.11.12

Ceidwaid Chwarae - Play Rangers

The Play Rangers scheme was a tremendous success earlier in the year, and they have left a legacy here at Ysgol Kingsland.  They have installed a shed full of reclaimed play resources which the older children have access to once a week at playtime in order to enjoy creative play.

Roedd y fenter Ceidwaid Chwarae yn llwyddiant mawr yn gynharach yn y flwyddyn yma yn Ysgol Kingsland.  Yn ddiweddar maent wedi gosod sied ar dir yr ysgol er mwyn i'r prosiect parhau - mae'r sied yn llawn adnoddau sydd yn cael eu hailddefnyddio fel offer chwarae.  Mae plant yr Adran Iau yn cael mynediad i'r sied unwaith yr wythnos ac yn mwynhau chwarae'n greadigol.
No comments: