2.10.12

Siytni Kingsland Chutney

Mr Pawson's class have produced the 2012 Kingsland Chutney, using veg from the school garden.  Very tasty!

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi cynhyrchu Siytni Kingsland 2012 gyda llysiau o ardd yr ysgol.  Blasus iawn!


1 comment:

Mr P said...

da iawn blwyddyn 5 a 6! Mae'r gwaith caled edrych ar ol y llysiau wedi bod gwerth chweil!