22.10.12

Dannedd - Teeth

Dewi the Dragon visited the school today to congratulate the children on taking part in the @WelshGovernment Designed To Smile initiative.

Daeth Dewi y Ddraig i'r ysgol heddiw i longyfarch y plant am gymryd rhan yn y fenter Cynllun Gwen.

No comments: