23.10.12

Ffrainc - France

Thank you to the kitchen staff for preparing a wonderful French themed menu today.  And well done to all the children  in the school who dressed up and helped to raise £150 for Martha Payne's Mary's Meals fund. More pictures here.

Diolch i staff y gegin am baratoi bwydlen Ffrangeg arbennig heddiw.  A da iawn i'r plant am wisgo i fyny a helpu codi £150 ar gyfer ymgyrch Mary's Meals Martha Payne. Mwy o luniau yma.


22.10.12

Baban - Baby

Mrs Griffith's class have been discussing babies.  This girl brought her baby brother in to show to her friends.

Mae dosbarth Mrs Griffith wedi bod yn trafod babanod.  Daeth yr eneth yma a'i brawd bach i'r ysgol i ddangos i'r dosbarth.

Dannedd - Teeth

Dewi the Dragon visited the school today to congratulate the children on taking part in the @WelshGovernment Designed To Smile initiative.

Daeth Dewi y Ddraig i'r ysgol heddiw i longyfarch y plant am gymryd rhan yn y fenter Cynllun Gwen.

18.10.12

Coginio - Cooking

Here are the children of our nursery class making biscuits!  More pictures in the nursery album.


Dyma blant y feithrin yn coginio bisgedi!  Mwy o luniau yn albwm y feithrin.Newyddlen - 31 - Newsletter16.10.12

Adar - Birds

Here are some children in Mr Pawson's class making bird boxes.  

Dyma rai o blant Dosbarth Mr Pawson yn creu bocsus adar.
10.10.12

Uwd - Porridge

The school cooks helped to raise money for @marysmeals today by selling porridge at playtime.  Today is World Porridge Day - an essential food for many starving children all across the world.

Cododd cogyddion yr ysgol arian ar gyfer elusen Mary's Meals heddiw trwy werthu uwd yn ystod amser chwarae.  Mae uwd yn fwyd pwysig i blant tlawd trwy'r byd a heddiw yn gyfle i feddwl amdanynt a chodi arian.


8.10.12

Derbyn - Reception

We've added a photo album here dedicated to this year's Reception class.  We'll keep adding pictures throughout the year.

Rydym wedi ychwanegu albwm yma sy'n cynnwys lluniau o ddosbarth Derbyn eleni.  Byddwn yn ychwanegu ato trwy'r flwyddyn.


5.10.12

Teithio - Travel

The theme in Mrs Williams' class at present is 'Travel'.  Today was bike and scooter day!

'Teithio' yw'r thema yn nosbarth Mrs Williams ar hyn o bryd.  Diwrnod beicio oedd heddiw!


2.10.12

Siytni Kingsland Chutney

Mr Pawson's class have produced the 2012 Kingsland Chutney, using veg from the school garden.  Very tasty!

Mae Dosbarth Mr Pawson wedi cynhyrchu Siytni Kingsland 2012 gyda llysiau o ardd yr ysgol.  Blasus iawn!