5.9.12

Gegin - Kitchen

Great news from the school kitchen!  During the holidays Mrs Evans was named Anglesey's Primary School Cook of The Year!  Also, our kitchen was inspected and received the highest Level 5 rating from the Food Standards Agency.

Newyddion gwych o gegin yr ysgol!  Yn ystod y gwyliau cafodd Mrs Evans ei henwi "Cogyddes Y Flwyddyn" mewn cystadleuaeth o ysgolion cynradd Sir Fon!  Hefyd, mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi barnu fod y gegin yn cyrraedd y safon uchaf, sef Lefel 5.  


No comments: