4.9.12

Blwyddyn 7 - Year 7

Hello to Year 7 - we hope you had a good day in Bodedern and Ysgol Uwchradd Caergybi.  Look how the flowers outside the school have grown since you helped to prepare the land before the holidays!

Helo i Flwyddyn 7 - gobeithio cawsoch ddiwrnod da ym Modedern ac Ysgol Uwchradd Caergybi.  Sbiwch sut mae'r blodau wedi tyfu tu allan i'r ysgol ers i chi helpu paratoi'r tir cyn y gwyliau!


1 comment:

E.A.O said...

WOW! I'm really glad they turned out great. Keep up the good work!!:)