6.7.12

Wimbledon

There was a special Wimbledon menu to celebrate the tennis tournament in the school kitchen today.  Here's two  of our children dressed in tennis gear!  


Roedd gennym fwydlen arbennig heddiw i ddathlu twrnament tennis Wimbledon yn gegin yr ysgol heddiw.  Dyma rai o'n plant yn eu gwisg ffansi!  No comments: