2.7.12

Mary's Meals

The @neverseconds blog has raised over £100,000 for the Mary's Meals charity, but VEG is on holiday now so the blog is going on a world tour.  Ysgol Kingsland has the honour of being the first stop!  VEG's dad has asked Mr Roberts if we will take care of the blog for a week and we're only too happy to help.  Here is our blogger, "BLOD", from Year 4.  You can read her blog throughout the week by clicking here. You can help VEG to raise even more money for Mary's Meals by donating here.
Mae'r blog 'neverseconds' wedi codi dros £100,000 ar gyfer elusen Mary's Meals erbyn hyn, ond mae VEG ar ei gwyliau felly mae'r blog yn mynd ar daith o amgylch y byd.  Mae gan Ysgol Kingsland yr anrhydedd o fod yr ysgol gyntaf i helpu!  Mae dad VEG wedi gofyn i Mr Roberts os wnawn ni edrych ar ol y blog am wythnos.  Dyma awdures y blog ar gyfer yr wythnos, sef "BLOD" o Flwyddyn 4.  Darllenwch ei chyfraniadau trwy'r wythnos wrth glicio yma.  Helpwch VEG i godi mwy o arian i Mary's Meals wrth glicio yma.

1 comment:

E.A.O said...

Well Done BLOD you have worked hard! Keep it up!!x :)