25.6.12

Cynefinoedd - Habitats

Mrs Hood's class are studying habitats.  One of the boys came to school with a tank of snails!


Mae Dosbarth Mrs Hood yn astudio cynefinoedd.  Daeth un o'r bechgyn i'r ysgol efo tanc o falwod!
No comments: