1.6.12

Bug Club


Some of the @Bug_Club reading books have got ideas for things to try out at home on the inside covers.  This boy conducted an experiment on an egg!  Here is his soft (and smelly!) egg which had been left in vinegar for a week.

Mae gan rai o'r llyfrau darllen Bug Club syniadau ar gyfer pethau i wneud adref tu fewn i'r cloriau.  Mae'r bachgen yma wedi cynnal arbrawf ar wy!  Dyma fo gyda'i wy meddal (a drewllyd!) - mi roedd wedi ei adael mewn finegr am wythnos!


No comments: