3.5.12

Traws Gwlad - Cross Country

Congratulations to the members of our cross-country team for a great showing in today's races at Millbank.  Good luck in the county finals!


Llongyfarchiadau i aelodau'r tim traws-gwlad am eu llwydiant yn y rasus heddiw yn Millbank.  Pob lwc i chi yn y cystadleuaeth sirol!No comments: