23.5.12

Meithrin - Nursery

Here are the Nursery children taking part in various sorting activities with a focus on number and language.


Dyma plant y Feithrin yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o dasgau dosbarthu gyda ffocws ar iaith a rhif.

No comments: